Rok 2002 je pro studenty i absolventy kroměřížského gymnázia rokem historickým, neboť před 120. lety byl založen tento chrám vědy. Shodou okolností naše třída, maturovali jsme v roce 1962, oslavuje 40. výroči této události. Byli jsme a budem vždy dobrá parta, jsme neustále ve styku a díky Milanovi Jarošovi a Mirkovi Malchárkovi se občas sejdeme na 'srazu  důchodců'. Bude tomu tak i letos  - PO 40 LETECH!

U této příležitosti jsem si dovolil tak trochu zavzpomínat a zajímavými momentkami si připomenout naše krásné a bezstarostné mládí. Takže dámy a pánové do té naší další čtyřicítky hodně zdraví a ůspěchů ..... ( našim mladým a vnoučatům).

Závěrem mého původního slova mi dovolte věnovat malou pietní vzpomínku na 'zasloužilého pedagoga' Nesmrtelného Otu, který poctivě a neúnavně dbal na to, aby morální úroveň všech studentů kroměřížských škol byla  na nejvyšším stupni. Jeho neúnavné služby v podzámecké zahradě a okolí byly studenty, především chlapci, vysoce 'respektovány' a tak Ota nejednou skončil ve velkém i malém  rybníku.
             Čest jeho památce !

Class '62
Školní výlety
Různé postřehy
Pomaturitní scuky
Setkání po létech
Sraz v 70-tých letech
Sraz po 45 letech od matutity (1962-2007)      EXTRA fotky