ANGLIE, NOVÝ DOMOV MŮJ

V knize uvádím své životní zkušenosti od mého narození až do současnosti. Původně jsem byl učitel matematiky a fyziky, a měl jsem velkou zálibu v jazycích, především v angličtině. Hledal jsem stále příležitost jak své vědomosti uplatnit. Jeden z mých velkých zážitků bylo simultánní překládání zahraničních filmů uvedene v českých kinech v původním znění. Mou velkou touhou bylo podívat se do Anglie, která mi velmi imponovala. Po první návštěvě Anglie v roce 1968 jsem se vrátil z dvouměsíční dovolené zpět do Československa.  Měl jsem zájem studovat postgraduálně tlumočnictví a překladatelství na Univerzitě 17. listopadu při Karlově univerzitě v Praze. Moje plány však byly zmařeny vojenskou srpnovou invazí vojsky Varšavské smlouvy. Rozhodl jsem se vzdát se pohodlí mého domova a dát se na odvážný život v zahraničí. Byl jsem si vědom všech možných nesnází, ale to mne neodradilo. V cizí zemi jsem se po všelijakých útrapách nakonec vypracoval do dobrého postavení. Většinu životav Anglii  jsem strávil u počítačů. V důchodu jsem se začal věnovat jazykům. I v tomto oboru jsem dosáhl docela dobrých  úspěchů. A jak anglické přísloví praví:THE REST IS HISTORY (a zbytek je historie).

                    Propagační letáček  Petr Gulda, trenér několikanásobných mistrů světa v nohejbale
                Odkaz od Mirka Donutila

Dovolil bych si uvézt jeden z ohlasů na mou knihu:

Včera jsem přijela od Hanky z Písku . Do vlaku jsem si vzala knihu co napsal Mirek. Bylo mi líto, že už jsme v Praze a že jsem ji po cestě nestačila přečist.

Těšila jsem se na zpáteční cestu. Zázitek z knihy veliký.

Při první kapitole - co napsala Tvoje maminka jsem byla tak dojatá, že kdyby v kupé nebyli lidi, tak jsem se nahlas rozplakala.  Moje sestra se narodila jen pár dní před Mirkem a to 17. dubna 1945. Naši tehdy bydleli na bělidlech ve sklepním bytě a když tudy procházeli ruští vojáci jeden skočil našim do bytu vzal z koše sestru Helenku a řekl mamce, že si ji odveze k nim do Ruska. Mamka vyváděla a vzala mu ji - on asi pochopil, že by mu asi po cestě umřela.

Tu knihu by si měli přečíst všechny ty mladé ufňágané šuše, co si stále na něco stěžují a ničeho si dnes neváží. Měli by vědět, co všechno museli prožít naše maminky.

Info o prodeji PRODEJ ZA HOTOVÉ Tiskárna Alexands Michailovič, Havlíčkova 1068/25
    pevná: 571 110 601    mobil: 724 241 678
     
  PRODEJ NA DOBÍRKU Alois Hanák tel: 737 542 529
    e-mail: alois.hanak@seznam.cz
     
  OTEVÍRACÍ DOBA 8 - 11   13 - 15 hod.    dptisk@dptisk.com
     

Poslechněte si rozhovor o knize na Radio Kroměříž:

http://www.radiokromeriz.cz/podcast.html

 

TLUMOČIL JSEM STALINOVI

Tato kniha uvádí čtenářům paměti anglického tlumočníka z poválečné Moskvy. Jeho zkušenosti jsou historicky velmi cenné. Skromnost autora však nemá období, jeho paměti nebyly na přání autora dosud nikde publikovány. Privátní kopie byly věnovány pouze několika blízkým příbuzným a známým pana Peela.Jediná oficielní kopie je v Imperial War Museum (Válečné muzeum) v Londýně. Když jsem se náhodou setkal s panem Peelem, byl jsem mile překvapen jeho znalostí ruštiny. To jsem ještě nevěděl, že jsem se seznámil s  profesionálním tlumočníkem, dnes již téměř unikátní osobou co prožil válečná léta a poválečnou studenou válku mezi Východem a Západem. Během našich setkání se Jack Peel nepatrně zmínil o jeho poznámkách z pobytu na anglické ambasádě v Moskvě. Po přečtení jeho pamětí jsem nekompromisně naléhal, aby jeho historický  dokument byl publikován. Po značně dlouhém zdráhání mi nakonec dal povolení přeložit jeho amaterskou publikaci a vydat ji v České republice. Během mého mládí v komunistíckém světě jsem málo věřil dennímu tisku a falešné propagandě, vždy jsem měl tendence poznat JAK TO OPRAVDU BYLO, i když zdroj informací byl velmi omezený, tisk ze západu byl naprosto nemožný, a svobodné radiové stanice  byly téměř neslyšitelné. Dnes je naprosto jiná doba a já jsem velmi rád, že mohu svobodně přeložit z angličitny do mého rodného jazyka  zkušenosti  vzácného přítele Jacka Peela.

Považuji za nutné podotknout, že nejsem profesionální překladatel.  Překlad nebyl jednoduchý a dalo mi to hodně práce paměti po mnoha pauzách vůbec dokončit. Pro kritického čtenáře bude moje tvorba 'amaterská', či snad i s 'věcnými chybami'. Mohu však všechny čtenáře ujistit, že jsem vynaložil veškeré úsilí, aby česká verze byla naprosto přesná. Tak jak to bylo zaznamenáno panem Peelem v jeho anglickém originále.

                                                      Mr  Mirek Hanak Mgr DPSI MCIL

                                                     (pozn. dnes jsem již profesionální překladatel - 2009).

 

   
  Propagace a výprodej mé knihy u příležitosti tenisového turnaje KMOTR - Srpen 2007 na Bajdě  

Moje kniha byla vydána v omezeném množství a může se objednat na dobírku na adrese:

             Alexander Michajlovič

           Havlíčkova 1068/25 , 767 01 Kroměříž , Czech Republic

           tel. 571 110 601 / 724 241 678 / 607 998 265

           email: dtptisk@dtptisk.com

  

Cena výtisku je 126 Kč

Rád bych vyjádřil srdečné díky příteli Ing. Igorovi Mesenskému za laskavé sponzorování. Mimochodem, jazykovou úpravu českého textu provedla profesorka Iva Zaňková, maminka známých zpěvaček Veroniky a Klárky.